درپی اعتراض ها به مرگ یک پناهجو در اردوگاه پناهجویان ویال در یویان، این اردوگاه آتش گرفته است. درگیری‌ها و تنش پس از آن در این اردوگاه بالا گرفت که یک زن چهل و هفت ساله عراقی پس از چند روز تب کردن، جان باخت. با این حال، شماری از کودکان پناهجو که به تازگی […]

درپی اعتراض ها به مرگ یک پناهجو در اردوگاه پناهجویان ویال در یویان، این اردوگاه آتش گرفته است. درگیری‌ها و تنش پس از آن در این اردوگاه بالا گرفت که یک زن چهل و هفت ساله عراقی پس از چند روز تب کردن، جان باخت. با این حال، شماری از کودکان پناهجو که به تازگی اردگاه های پناهجویان به آلمان منتقل شده بودند، از سوی دولت این کشور پذیرفته شدند. کمیساری امور مهارجرت اتحادیه اروپا از پذیرفتن شدن این پناهجویان استقبال کرده است.

با شیوع جهانی بیماری کووید- نزده، نگرانی ‌ها در خصوص احتمال گسترش ویروس کرونا در میان اردوگاه ‌های پناهجویی در سراسر جهان بالا گرفته است.

اردوگاه ویال، یکی از بزگترین اردوگاه ‌های پناهجویان در جزیره خیوس یونان، به علت نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا دستخوش تنش و درگیری ‌هایی شده است و همزمان آتش سوزی نیز در این اردوگاه صورت گرفته است.

درگیری‌ ها و تنش پس از آن بالا گرفت که یک زن چهل و هفت عراقی پس از  چند روز تب کرد، جان باخت. حالا پناهجویان از بهر شیوع ویروس کرونا در این اردوگاه نگران استند. گفته می‌ شود، در مرکز بهداشتی آزمایش کرونای این زن منفی اعلام شد، اما او بعد از بازگشت به کمپ جان خود را از دست داد.

اردوگاه ویال، به علت همه ‌گیری ویروس کرونا در قرنطین قرار دارد. در این اردوگاه، حدود پنج هزار تن زندگی می ‌کنند، در حالی که این مکان برای حداکثر یک هزار تن ساخته و تجهیز شده است.

با این حال، آلمان به چهل و هفت کودک پناهجوی بدون سرپرست که بیشتر کودکانی از افغانستان و سوریه و ساکن اردوگاه های پناهجویان در یونان بودند، اجازه داد تا وارد خاک این کشور شوند. پذیرش این کودکان بخشی از برنامه ده کشور عضو اتحادیه اروپا است که قصد دارند یک هزار و شش صد پناهجوی بدون سرپرست را از اردوگاه های پناهجویان در یونان به کشورهای خود منتقل کنند.

کودکان پناهجو پس از ورود به آلمان همگی مورد آزمایش کرونا قرار گرفتند و باید برای چهارده روز به دلیل بحران شیوع این ویروس قرنطین شوند. وزیر داخله آلمان که پیش از این پیوسته مهاجرت به اروپا و آلمان را مورد حمله قرار می داد پس از انتقال این کودکان به آلمان با اشاره به این که این سیاست نشانه ای از همبستگی اروپایی است، گفته آلمان به قول خود عمل کرده است.

مسوول امور مهاجرت و امور داخلی اتحادیه اروپا با استقبال از اقدام آلمان در پذیرش این گروه از کودکان پناهجو گفته است که کشورهای عضو این اتحادیه باید کمک کنند تا از شیوع ویروس در داخل اردوگاه های پناهجویان جلوگیری شود.