شمار مبتلا به بیماری کووید- نزده در کشور از مرز یک هزار مورد گذشت. سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید که تاکنون یک صد و سی و پنج بیمار کووید- نزده در کشور بهبود یافته اند و سی و شش بیمار دیگر جان باخته اند. به گفته سخنگوی این وزارت مالک شفاخانه شینوزاده و یک […]

شمار مبتلا به بیماری کووید- نزده در کشور از مرز یک هزار مورد گذشت. سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید که تاکنون یک صد و سی و پنج بیمار کووید- نزده در کشور بهبود یافته اند و سی و شش بیمار دیگر جان باخته اند. به گفته سخنگوی این وزارت مالک شفاخانه شینوزاده و یک پزشک در ولایت جوزجان نیز در یک شبانه روز اخیر به علت مبتلا بودن به بیماری کووید- نزده جان باخته اند. وزارت صحت عامه تأکید می کند، مسوولانی که در جریان همه گیری ویروس کرونا در کشور از منابع مالی سوء استفاده کنند، به شدت مجازات خواهند شد.

در یک شبانه روز گذشته سی مورد تازه ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است و به این ترتیب شمار کل مبتلایان به بیماری کووید- نزده، به یک هزار و بیست و شش تن رسیده است. از میان موارد تازه ثبت شده مبتلایان به این بیماری، نصف آنان در کابل ثبت شده است.

سخنگوی وزارت صحت عامه، می گوید که تاکنون یک صد و ده کارمند بهداشت به ویروس کرونا مبتلا شده اند. از این میان تاکنون چهار پزشک و مالک شفاخانه خصوصی شینوزاده در کابل جان باخته اند.

دیروز برگه های خریداری لوازم بخش ویژه بیماران کووید- شفاخانه مزارشریف به رسانه های اجتماعی درز کرد. در این برگه ها دیده می شود که لوازم با بهای چند برابر از بهای اصلی آن خریدار شده است. وزارت صحت عامه می پذیر که این خریداری صورت گرفته است. این وزات تأکید می کند که سوء استفاده کنندگان مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

کمبود کیت های تشخیص ویروس کرونا از چالش های عمده در جریان مقابله با ویروس کرونا در کشور است. وزارت صحت می گوید که امیدواری هایی برای دستیابی به یک صد هزار کیت وجود دارد.

وزارت صحت عامه از مادران شیرده می خواهد که تا پایان همه گیری ویروس کرونا در کشور، با احتیاط تمام به فرزندان شان شیر دهند. این وزارت تأکید می کند که پوشیدن ماسک در هنگام شیردهی مهم است.