اداره محلی ولایت بغلان کار ضد عفونی کردن شهر پلخمری مرکز این ولایت را آغاز کرده است. مسوولان محلی این ولایت می گویند که شهر پلخمری به همکاری اداره آتش نشانی فرماندهی پولیس این ولایت ضد عفونی می شود. تاکنون در بغلان حدود ده تن به بیماری کووید- نزده مبتلا شده اند. کمیته مبارزه دولتی […]

اداره محلی ولایت بغلان کار ضد عفونی کردن شهر پلخمری مرکز این ولایت را آغاز کرده است. مسوولان محلی این ولایت می گویند که شهر پلخمری به همکاری اداره آتش نشانی فرماندهی پولیس این ولایت ضد عفونی می شود. تاکنون در بغلان حدود ده تن به بیماری کووید- نزده مبتلا شده اند.

کمیته مبارزه دولتی با ویروس کرونا از داوپاشی و ضدعفونی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان خبر می دهد. معاون و سرپرست ولایت لغمان می گوید که طی یک کازار مشترک به هدف جلوگیری از بیماری کووید- نزده تمام نقاط شهر پلخمری از طرف شب داوپاشی و ضد عفونی می شود.

در همین مسوولان ریاست صحت عامه ولایت بغلان می گویند که برنامه های آگاهی دهی به مردم در این ولایت آغاز شده است.

همچنان شهردار پلخمری می گوید که تلاش هایی به هدف جلوگیری از قیمت فروشی ادامه دارد.

به گفته سخنگوی پولیس بغلان، تاکنون چندین بار شهر پلخمری با همکاری اداره آتش نشانی فرماندهی پولیس این ولایت ضد عفونی شده است.