مسوولان محلی غزنی می گویند که کار بررسی پرونده های زندانیان واجد شرایط رهایی، در زندان مرکزی غزنی از سوی کمیسیون موظف جریان دارد. مسوولان دادستانی غزنی می گویند  قرار است بیش از صد زندانی رها شوند. این در حالیست که با شیوع ویروس کرونا در کشور تصمیم گرفته شده تا زندانیان آسیب پذیر و […]

مسوولان محلی غزنی می گویند که کار بررسی پرونده های زندانیان واجد شرایط رهایی، در زندان مرکزی غزنی از سوی کمیسیون موظف جریان دارد. مسوولان دادستانی غزنی می گویند  قرار است بیش از صد زندانی رها شوند. این در حالیست که با شیوع ویروس کرونا در کشور تصمیم گرفته شده تا زندانیان آسیب پذیر و نیز زندانیانی که مدت حبس شان کم مانده است، از بند رها شوند.

اعضای کمسیون موظف شده در غزنی پرونده های زندانیان واجد شرایط رهایی در زندان مرکزی این ولایت را مورد بررسی قرار می دهند تا زندانیانی که جرم سنگین ندارند از بند رها شوند.

رییس دادستانی غزنی تأکید می کند که هیچ کسی بیرون از کمیته موظف نمی تواند در رهایی زندانیان مداخله و تصمیم بگیرد. او از نزدیکان زندانیان خواست نباید به کمیشن کاران پول ندهند.

با این حال رییس امورزنان غزنی که با دیگر مقام های محلی وضیعت این زندان را بررسی کرده، نسبت به کارکرد کمیته موظف رهایی زندانیان خرسند است.

از آغاز روند رهایی زندانیان از بهر شیوع ویروس کرونا تاکنون هفتاد و سه تن از زندانیان، از زندان مرکزی ولایت غزنی رها شده اند.