سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی رشیدان ولایت غزنی در یک کمین افراد وابسته به گروه طالبان به شهادت رسیده است. نصیراحمد فقیری، رییس شورای ولایتی غزنی به رسانه ها گفته است که عبدالقیوم، سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی رشیدان شام دیروز درکمین گروه طالبان در دره‌ “قیاق” ولسوالی جغتوی ولایت غزنی به شهادت رسیده است. به گفته […]

سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی رشیدان ولایت غزنی در یک کمین افراد وابسته به گروه طالبان به شهادت رسیده است. نصیراحمد فقیری، رییس شورای ولایتی غزنی به رسانه ها گفته است که عبدالقیوم، سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی رشیدان شام دیروز درکمین گروه طالبان در دره‌ “قیاق” ولسوالی جغتوی ولایت غزنی به شهادت رسیده است. به گفته رییس شورای ولایتی غزنی، این مقام پولیس زمانی با کمین افراد وابسته به گروه طالبان بر خورده که می ‌خواست برای دفع حمله‌ طالبان بر یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی رشیدان برود.