صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در دیدارهای جداگانه با باتور دوستم رییس شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، استاد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و استاد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدارها در مورد اوضاع جاری کشور بحث صورت گرفته و […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در دیدارهای جداگانه با باتور دوستم رییس شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، استاد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و استاد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدارها در مورد اوضاع جاری کشور بحث صورت گرفته و تاکید شده است که از آرای پاک مردم افغانستان دفاع و در برابر‌تقلب نیز ایستادگی خواهد شد.