وزارت صحت عامه امروز یک مرکز تجرید بیماران کووید- نزده را در قصر دارالمان کابل افتتاح کرد. به گفته وزیر صحت عامه، این مرکز دوصد بستر دارد و قرار است بیماران کووید- نزده در این مرکز قرنطین و تحت مراقبت قرار گیرند. وزیر صحت عامه هشدار داده که موارد مثبت ویروس کرونا در کشور رو […]

وزارت صحت عامه امروز یک مرکز تجرید بیماران کووید- نزده را در قصر دارالمان کابل افتتاح کرد. به گفته وزیر صحت عامه، این مرکز دوصد بستر دارد و قرار است بیماران کووید- نزده در این مرکز قرنطین و تحت مراقبت قرار گیرند. وزیر صحت عامه هشدار داده که موارد مثبت ویروس کرونا در کشور رو به افزایش است و مردم باید در خانه های خود بمانند. با این حال، تعداد کل افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور به نه صد و سی و سه تن رسیده است.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، می گوید که براساس برنامه، ظرفیت مراکز تجرید بیماران کووید- نزده به یک صد هزار بستر افزایش خواهد یافت. وزیر صحت عامه گفته که این مراکز به بیماران متوسط و خفیف کووید- نزده اختصاص خواهد یافت. او گفته که این مراکز “تجریدگاه” است و نباید توقع شود که شفاخانه ‌های‌ مجهز است. فیروزالدین فیروز افزوده که در تجریدگاه‌ ها کارمندان صحی برای بیماران کووید- نزده خدمت می ‌کنند. به گفته وزیر صحت عامه، تجریدگاه‌ ها برای بیمارانی است که “تجرید و قرنطین” شدن‌ در خانه‌ ها ممکن نیست و این برای مصونیت خانواده ‌ها و جامعه‌ در نظر گرفته شده است.

وزیر صحت عامه افزوده که قرار است کارمندان بیشتر در بخش بهداشت و به هدف خدمت رسانی به بیماران کووید- نزده استخدام شوند. به گفته او، پنجاه درصد از کارمندان بهداشت که برای رسیدگی به بیماران “کووید- نزده کار می ‌کنند، کارمندان کنونی وزارت صحت عامه خواهند بود و باقی کارمندان بیرون از ساختار این وزارت استخدام می ‌شوند.

وزیر صحت عامه می پذیرد که افغانستان در بخش تشخیص بیماران کووید نزده ظرفیت محدود دارد اما می ‌شود تا در ظرف ده روز آینده ظرفیت تشخیص بلند برده شود.

این در حالیست که وزارت صحت عامه از ثبت بیست و هفت مورد مثبت افراد مبتلا به بیماری کووید- نزده خبر داده است. این موارد طی یک شبانه روز اخیر در شش ولایت ثبت شده و به این ترتیب شمار کل مبتلایان به بیماری کووید- نزده در کشور به نه صد و سی و سه تن رسیده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه می گوید که در بیست و چهار ساعت گذشته، دوازده مورد تازه مبتلایان به ویروس کرونا در کابل، هفت مورد در پکتیا، چهار مورد در لوگر، و دو دو مورد دیگر در ولایت های هرات، بامیان و دایکندی به ثبت رسیده است. تاکنون سی و سه تن درپی مبتلا شدن به این بیماری در کشور جان باخته اند و یکصد و دوازده تن دیگر شفایاب شده اند.