وزارت صحت عامه بر شفافیت در مصرف کمک های جهانی و هزینه های اختصاص یافته از منابع داخلی در راستای مبارزه با ویروس کرونا تأکید می کند. سخنگوی این وزارت با اشاره به تعهد شماری از سازمان های بین المللی برای کمک به افغانستان می گوید که این پول ها باید به گونه شفاف و […]

وزارت صحت عامه بر شفافیت در مصرف کمک های جهانی و هزینه های اختصاص یافته از منابع داخلی در راستای مبارزه با ویروس کرونا تأکید می کند. سخنگوی این وزارت با اشاره به تعهد شماری از سازمان های بین المللی برای کمک به افغانستان می گوید که این پول ها باید به گونه شفاف و موثر به مصرف برسد. سخنگوی این وزارت همچنان تأکید می کند که پزشکان در معاینه خانه های خصوصی خود رهمنودهای بهداشتی را به هدف جلوگیری از مصاب شدن به بیماری کووید- نزده در نظر گیرند.

افغانستان در کار مبارزه برای مهار شیوع ویروس کرونا نسبت به بسیاری از کشورها، بودجه کمی در اختیار دارد. در این میان بانک جهانی، بانک آسیایی و سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که افغانستان را در راستای مهار شیوع کرونا کمک می کنند. وزارت صحت عامه می گوید که این کمک های باید به گونه شفاف و موثر هزینه شود.

از شروع شیوع ویروس کرونا در کشور، تاکنون سه تن از پزشگان جان باخته اند. وزارت صحت از کارمندان بخش بهداشت می خواهد که در محل کار خود تمامی رهمنودهای بهداشتی را در نظر بگیرند.

باشندگان ولسوالی سروبی ولایت کابل ادعا دارند که حدود سی و پنج تن به علت مبتلا شدن به بیماری کووید- نزده در این ولسوالی جان‌ باخته ‌اند. وزارت صحت عامه می ‌گوید که برای بررسی این ادعا از خانواده ‌های قربانیان نمونه ‌گیری شده است.

براساس معلومات وزارت صحت عامه تاکنون پنج هزار و چهار صد تن به دلیل مشکوک بودن به ویروس کرونا، آزمایش بهداشتی را سپری کرده اند. از این میان هشتصد و چهل مورد مثبت و مبتاقی منفی ثابت شده است. در یک شبانه روز اخیر پنجاه و شش مورد مثبت بیماری کووید- نزده در کل کشور ثبت شده است.