ناتو و اتحادیه اروپا از طالبان خواسته اند که از جنگ دست بکشد و توافقنامه امضای شده صلح با امریکا را احترام بگذارد. دبیرکل ناتو می گوید که گروه طالبان نمی تواند در میدان های نبرد پیروز شود و این گروه طالبان با دولت افغانستان مذاکره کند. در همین حال، فرستاد ویژه اتحادیه اروپا از […]

ناتو و اتحادیه اروپا از طالبان خواسته اند که از جنگ دست بکشد و توافقنامه امضای شده صلح با امریکا را احترام بگذارد. دبیرکل ناتو می گوید که گروه طالبان نمی تواند در میدان های نبرد پیروز شود و این گروه طالبان با دولت افغانستان مذاکره کند. در همین حال، فرستاد ویژه اتحادیه اروپا از گروه طالبان خواسته است که به هدف مبارزه برای مهار ویروس کرونا آتش بس کند. فرستاده ویژه این اتحادیه برای افغانستان تأکید کرده است که در حال حاضر هیچ دلیلی برای ادامه جنگ در افغانستان وجود دارد.

دبیرکل ناتو در پایان نشست ویدیویی وزیران دفاع این سازمان در بروکسل بر عملی شدن توافقنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان تأکید کرد. ینس ستولتنبرک گفت که ناتو متعهد است از توافقنامه صلح امریکا و طالبان و نیز تلاش های صلح در افغانستان حمایت کند. این مقام ناتو می گوید که نیروهای این سازمان با امریکا همزمان بر اساس تصمیم مشترک به افغانستان رفته اند و اگر شرایط خروج مساعد شود، دوباره براساس تصمیم مشترک افغانستان را ترک خواهند کرد.

ینس ستولتبرک دبیرکل ناتو گفت: پیام من به طالبان این است که این گروه نمی تواند در میدان های نبرد پیروز نخواهد شد. طالبان باید به میز مذاکره با دولت افغانستان حاضر شود. از طالبان همچنان می خواهم که به توافقنامه صلح با امریکا احترام بگذارد و سطح خشونت ها را پایین نگهدارد.

در همین حال، اتحادیه اروپا با اشاره به فراخوان سازمان ملل متحد برای توقف جنگ در جهان و مبارزه برای مهار همه گیری ویروس کرونا، از گروه طالبان خواسته است که آتش بس کند. فرستاده ویژه اتحادیه‌ اروپا برای افغانستان در چند پیام تویتری نوشته در حالی که ویروس کرونا در حال گسترش است، هیچ دلیلی برای این که آتش بس در افغانستان برقرار نشود، وجود ندارد. این مقام اتحادیه اروپا گفته است که پس از فراخوان سازمان ملل متحد برای برقراری آتش ‌بس جهانی و ختم درگیری برای مبازه با ویروس کرونا، بسیاری از کشورها از این فراخوان حمایت کرده اند و برخی از نیروهای درگیر، از جنگ دست کشیده اند.

رولاند کوبیا فرستاده ویژه اتحادیه‌ اروپا برای افغانستان: تاکنون هیچ دلیل خوب و قانع‌ کننده را برای خوداری از آتش ‌بس در افغانستان شنیده نشده است. پس چرا آتش ‌بس در افغانستان برقرار نمی ‌شود.

اتحادیه‌ اروپا از بهر این که فراخوان جهانی برای آتش ‌بس بشردوستانه در افغانستان از سوی کشورهای دخیل حمایت نشده، نیز انتقاد کرده است.