دهمین کشتی حامل گندم کمکی دولت هند به افغانستان با پنج هزار تن گندم با پهلوگیری در بندر چابهار تخلیه شده است. بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ایران گفته که این گندم به وسیله لاری ها از طریق جاده چابهار به افغانستان ارسال می ‌شود. در همین حال سفیر افغانستان […]

دهمین کشتی حامل گندم کمکی دولت هند به افغانستان با پنج هزار تن گندم با پهلوگیری در بندر چابهار تخلیه شده است. بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ایران گفته که این گندم به وسیله لاری ها از طریق جاده چابهار به افغانستان ارسال می ‌شود. در همین حال سفیر افغانستان در ایران از کمک های دولت هند و ایران قدردانی کرده است.