اولین کارخانه تولید ابزارهای محافظتی برای کارمندان بهداشت که به بیماران کووید- نزده خدمت می کنند، امروز در کابل گشایش یافت. وزیر صحت عامه می گوید که برای مقابله با ویروس کرونا در کشور، به بیش از یک میلیون بسته محافظتی ضرورت است. به گفته وزیر صحت عامه، این کارخانه روزانه تا پنجصد بسته محافظتی، […]

اولین کارخانه تولید ابزارهای محافظتی برای کارمندان بهداشت که به بیماران کووید- نزده خدمت می کنند، امروز در کابل گشایش یافت. وزیر صحت عامه می گوید که برای مقابله با ویروس کرونا در کشور، به بیش از یک میلیون بسته محافظتی ضرورت است. به گفته وزیر صحت عامه، این کارخانه روزانه تا پنجصد بسته محافظتی، تولید خواهد کرد. وزیر صحت عامه گفته که افغانستان روزهای دشواری به علت شیوع ویروس کرونا در پیش خواهد داشت. تاکنون بیش از هفت صد تن در کل کشور به بیماری کووید- نزده مبتلا شده اند.

کارمندان بخش بهداشت که در خط نخست مبارزه با شیوع ویروس کرونا کار می کنند، به بسته های محافظتی از جمله ماسک، دستکش و لباس ویژه نیاز دارند. این بسته های محافظتی در حال حاضر در کل جهان به علت شیوع گسترده ویروس کرونا کمیاب شده است.

به همین هدف روز دوشنبه نخستین کار خانه تولید بسته های محافظتی در کابل گشایش یافت. وزیر صحت عامه در مراسم گشایش این کارخانه گفت که برای مقابله با ویروس کرونا در کشور، به بیش از یک میلیون بسته محافظتی نیاز است. به گفته وزیر صحت عامه، این کار خانه روزانه ظرفیت تولید پنج صد هزار بسته محافظتی را دارد.

وزیر صحت عامه همچنان می گوید که محافظت از کارمندان بخش بهداشت که در مقابله با ویروس کرونا قرار دارند در اولویت کاری این وزارت است و در این راستا جدی اقدام خواهد شد.

به گفته وزیر صحت عامه، این کارخانه به زودی نیازمندی ‌های مواد ضد عفونی را نیز تولید خواهد کرد.

وزیر صحت عامه با نگرانی از شیوع گسترده ویروس کرونا گفت که افغانستان روزهای دشواری پیش روز خواهد داشت.

بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، تاکنون بیش از بیست فرد مبتلا به بیماری کووید- نزده جان باخته اند و چهل بیمار صحت یاب شده اند. این وزارت بار دیگر از شهروندان کشور خواست که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در خانه بمانند و به توصیه ‌های بهداشتی توجه جدی کنند.