وزارت امور داخله اعلام کرده است که سر از فردا گشت‌ و گذار با موتر سایکل در شهر کابل ممنوع می شود. به گفته مسوولان وزارت امور داخله، پولیس این تصمیم را به هدف جلوگیری از حمله های تروریستی، قتل ‌های هدفمند و جرایم جنایی اجرایی می کند. طارق آرین سخنگوی وزارت داخله گفته کسانی […]

وزارت امور داخله اعلام کرده است که سر از فردا گشت‌ و گذار با موتر سایکل در شهر کابل ممنوع می شود. به گفته مسوولان وزارت امور داخله، پولیس این تصمیم را به هدف جلوگیری از حمله های تروریستی، قتل ‌های هدفمند و جرایم جنایی اجرایی می کند. طارق آرین سخنگوی وزارت داخله گفته کسانی که از این تصمیم سرپیچی کنند، موتر سایکل های آنان ضبط خواهد شد.