گروه طالبان بیست تن از زندانیان را دیروز در ولایت کندهار رها کرده و به کمیته بین المللی صلیب سرخ سپرده است. این کمیته تأکید کرده است که در آینده نیز آماده همکاری در این زمینه خواهد بود. با این حال، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان رهایی زندانیان از سوی گروه طالبان […]

گروه طالبان بیست تن از زندانیان را دیروز در ولایت کندهار رها کرده و به کمیته بین المللی صلیب سرخ سپرده است. این کمیته تأکید کرده است که در آینده نیز آماده همکاری در این زمینه خواهد بود. با این حال، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان رهایی زندانیان از سوی گروه طالبان را گام مهم برای روند صلح و کاهش خشونت خوانده است. این در حالیست که پیش از این حدود سه تن زندانی گروه طالبان از زندان بگرام رها شده اند.

رهایی پنج هزار زندانی طالبان از سوی دولت و یک هزار زندانی دولت از سوی طالبان، بخشی از توافقنامه صلح طالبان و امریکا است. این توافقنامه به تاریخ دهم حوت به امضا رسید. قرار بود این روند در ده روز پس از امضای این توافقنامه عملی شود اما با تاخیر یک ماهه آغاز شد.

حکومت یک هفته پیش آزادی مرحله ‌وار زندانیان طالبان را آغاز کرد و تاکنون حدود سه صد زندانی گروه طالبان از زندان بگرام رها شده اند. گروه طالبان نیز اعلام کرد که برای نشان دادن حسن نیت بیست زندانی دولت را در ولایت کندهار رها کرده است. مسوول بخش افغانستان کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ در صفحه توییتر خود با تأیید رهایی این زندانیان نوشته که این سازمان سهولیت هایی را برای رهایی بیست زندانی فراهم کرده بود. به گفته این مقام کمیته صلیب سرخ، افراد آزاد شده، به مقام های محلی ولایت کندهار سپرده شده اند. کمیته بین‌ المللی صلیب سرخ تأکید کرده که این کمیته در آزادی و انتقال مصوون این زندانیان به‌ خانه های ‌شان به‌ حیث یک میانجی مستقل و بی ‌طرف عمل کرده و در آینده نیز به تقاصای طرف های درگیر آماده همکاری خواهد بود.

با این حال، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در چند پیام تویتری رهایی زندانیان از سوی گروه طالبان را گام مهم برای روند صلح و کاهش خشونت خوانده است.

زلمی خلیلزاد گفت: از رهایی زندانیان حکومت افغانستان و طالبان استقبال می ‌کنم. رهایی زندانیان دو طرف گام مهم برای روند صلح و کاهش خشونت است.

آقای خلیلزاد از دولت افغانستان و گروه طالبان خواسته است که برای دست ‌یابی به اهداف مشخص‌ شده در توافقنامه‌ صلح امریکا و طالبان بیشتر تلاش کنند. او همچنان نوشته است که شیوع ویروس کرونا در زندان ‌ها به دلیل ظرفیت پایین یک تهدید واقعی است. وی تأکید کرده که به علت جلوگیری از شیوع کرونا، روند رهایی زندانیان باید هرچه زودتر انجام شود.