وزارت صحت عامه می ‌گوید که این وزارت در حال حاضر برای مبارزه با ویروس کرونا به بیش از یک میلیون کیت محافظتی و بیش از پنجاه و چهار میلیون لیتر ایتانول “مایع ضدعفونی” نیاز دارد که تهیه آن از خارج کشور ناممکن است. وزیر صحت عامه می گوید که این وزارت تلاش می ‌کند […]

وزارت صحت عامه می ‌گوید که این وزارت در حال حاضر برای مبارزه با ویروس کرونا به بیش از یک میلیون کیت محافظتی و بیش از پنجاه و چهار میلیون لیتر ایتانول “مایع ضدعفونی” نیاز دارد که تهیه آن از خارج کشور ناممکن است. وزیر صحت عامه می گوید که این وزارت تلاش می ‌کند تا این وسایل را در داخل کشور تهیه کند. به گفته وی، فابریکه تولید چپین و ماسک تا سه روز دیگر کارش را آغاز خواهد کرد و ظرفیت تولید ده هزار جوره چپن و ماسک در روز را خواهد داشت.

وزیر صحت عامه روز پنجشنبه، در نشست خبری در کابل گفت که این وزارت تلاش می‌ کند تا این وسایل را در داخل کشور تهیه کند. وزیر صحت عامه می گوید که هر چند این وزارت بیش از صد هزار جوره کیت محافظتی وارد کرده،‌ اما به باور وی، این وسایل کافی نیست و وزارت صحت به کمک تولید کنندگان داخلی در تلاش است تا یک فابریکه تولید را مطابق به معیارهای منطقه‌ ای در داخل کشور ایجاد کند. وزیر صحت عامه می گوید که این فابریکه تا سه روز دیگر کارش را آغاز خواهد کرد و ظرفیت تولید ده هزار جوره چپن و ماسک در روز را خواهد داشت. وی می گوید که این وسایل در اختیار داکتران و افرادی قرار می ‌گیرد که با بیماران در تماس ‌اند.

وزیر صحت عامه می گوید که کار تولید مایع ایتانول نیز به زودی آغاز می ‌شود. به گفته وی، از این مایع برای پاک کردن دست‌ ها و سطوح کار گرفته خواهد شد. این در حالیست که روند آزمایش موارد مشکوک ویروس کرونا در هرات به دلیل کمبود مواد مورد نیاز متوقف شده است.

وزیر صحت عامه همچنان می گوید که خطر مرگ ناشی از ویروس کرونا وجود دارد، اما این ویروس پس از دفن شدن، سرایت نمی‌ کند. وی، وضعیت را بحرانی خواند و از مردم خواست که تجمع را در مراسم تدفین به کمترین حد برسانند و مانع دفن مبتلایان ویروس کرونا در گورستان‌ ها نشوند.

همزمان با این، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در هم‌آهنگی با وزارت صحت عامه نرم‌افزار و سایتی را به نام “کرونا آسان” برای توحید آمارهای مبتلایان کرونا و معلومات صحی برای مردم ایجاد کرده‌ است. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید که معلومات مبتلایان ویروس کرونا در کشور در این نرم ‌افزار و سایت بر اساس مناطق گنجانیده می‌ شود تا مردم محل دقیق گردش این ویروس را تشخیص دهند.

بر اساس آمارها در حال حاضر چهارصدو هشتاد و چهار تن در کشور به بیماری کووید نزده مبتلا شده ‌اند که از این میان، سی و دو تن بهبود یافته ‌اند و پانزده تن دیگر نیز جان‌ خود را از دست داده‌اند. وزارت صحت عامه پیش از این گفته بود که ویروس کرونا به گردش اجتماعی در آمده و از مردم خواسته بود که توصیه ‌های صحی و قواعد قرنطین را در نظر بگیرند.