وزارت امور داخله از محدودیت بیشتر گشت و گذار در شهر کابل خبر داده است. سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که از صبح امروز یکهزار و شش صد پولیس با چهارصد عراده موتر در شهر کابل به منظور محدویت گشت ‌و ‌گذار مستقر شده ‌اند. سخنگوی وزارت امور داخله با اشاره به افزایش مبتلایان […]

وزارت امور داخله از محدودیت بیشتر گشت و گذار در شهر کابل خبر داده است. سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که از صبح امروز یکهزار و شش صد پولیس با چهارصد عراده موتر در شهر کابل به منظور محدویت گشت ‌و ‌گذار مستقر شده ‌اند. سخنگوی وزارت امور داخله با اشاره به افزایش مبتلایان بیماری کووید- نزده می گوید که، از باشندگان کابل خواست که در خانه بمانند و قیود روز گردی را رعایت کنند.

وزارت داخله اعلام کرده است که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قیود گشت ‌و گذار در کابل تشدید شده است. طارق آرین، سخنگوی این وزارت می گوید که برای تطبیق این تدابیر، یکهزار و شش صد پولیس و چهارصد موتر گزمه در نقاط مختلف پایتخت موظف شده اند.

سخنگوی وزارت امور داخله با اشاره به افزایش مبتلایان بیماری کووید- نزده می گوید که، از باشندگان کابل خواست که در خانه بمانند و قیود روز گردی را رعایت کنند.

به گفته وی وزارت امور داخله برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در صفوف پولیس، تدابیر وقایوی جدی را با هماهنگی وزارت صحت روی در تمامی قطعات و جزوتام‌ های پولیس در سراسر کشور روی دست گرفته است.

بر اساس معلومات وزارت امور داخله، به تمام منسوبان پولیس در مورد ویروس کرونا آگاهی داده شده است و تدابیر وقایوی در طعام‌خانه ‌های پولیس نیز روی دست گرفته شده است. سخنگوی وزارت داخله افزود که اتاق ‌های قرنطین در قطعات و جزوتام‌ ها و در هر شفاخانه‌پولیس در مرکز و زون ‌ها، صد بستر تخصیص داده شده است.