سه تن درپیوند به قتل در ولایت های خوست و فراه بازداشت شده اند. در یک خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که این افراد طی دو عملیات جداگانه، بازداشت شده اند. خبرنامه می افزاید که ازجمله افراد بازداشت شده، دو تن همراه با دو میل سلاح از مربوطات ولسوالی صبری ولایت خوست و یک […]

سه تن درپیوند به قتل در ولایت های خوست و فراه بازداشت شده اند. در یک خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که این افراد طی دو عملیات جداگانه، بازداشت شده اند. خبرنامه می افزاید که ازجمله افراد بازداشت شده، دو تن همراه با دو میل سلاح از مربوطات ولسوالی صبری ولایت خوست و یک تن دیگر از مربوطات حوزه چهارم امنیتی، شهر فراه بازداشت شده اند.