روند ورود مسافران افغانستان از طریق تورخم به کشور شان آغاز شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است این روند صبح امروز آغاز شده است. آقای خوگیانی گفته است که این مسافران پس از سپری کردن آزمایشات طبی در محل خاص که برای آن ‌ها اختصاص یافته از چهارده تا بیست و یک […]

روند ورود مسافران افغانستان از طریق تورخم به کشور شان آغاز شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است این روند صبح امروز آغاز شده است. آقای خوگیانی گفته است که این مسافران پس از سپری کردن آزمایشات طبی در محل خاص که برای آن ‌ها اختصاص یافته از چهارده تا بیست و یک روز قرنطین می‌ شوند. به گفته وی  آن تعداد از مسافران که علایم ویروس کرونا نزدشان دیده شود، جدا از دیگران در محل خاص قرنطین می ‌شوند. وی گفته است که روند ورود مسافران افغان به کشور برای سه روز ادامه خواهد داشت.