همزمان با افزایش شمار بیماران کرونا در کابل، وزارت صحت عامه می گوید که با متخلفان محدودیت ‌های گشت و گذار برخورد جدی خواهد شد. این در حالیست که حکومت پیش از این محدودیت‌ های گشت و گذار روزانه در شهرهای کابل هرات، فراه و زرنج وضع کرده است. با این حال، وزارت صحت عامه […]

همزمان با افزایش شمار بیماران کرونا در کابل، وزارت صحت عامه می گوید که با متخلفان محدودیت ‌های گشت و گذار برخورد جدی خواهد شد. این در حالیست که حکومت پیش از این محدودیت‌ های گشت و گذار روزانه در شهرهای کابل هرات، فراه و زرنج وضع کرده است. با این حال، وزارت صحت عامه از نیروهای امنیتی می خواهد حین عملی سازی محدودیت گشت و گذار در شهر ها بیماران شفاخانه رو را استثنا قرار دهند. از سویی هم والی ننگرهای از مداخله شماری از مقام های دولتی و اعضای شورای ملی در کار قرنطین افراد بازگشته از پاکستان انتقاد می کند.

محمدیعقوب حیدری والی کابل می گوید که از امروز محدودیت‌ های بیشتر و جدی ‌تری را بر رفت و آمد مردم در شهر کابل آغاز شده است و متخلفان به اتهام انتقال بیماری تا هژده هزار افغانی جریمه و حتا زندانی خواهند شد. آقای حیدری افزوده در صورتی که شهروندان از مقررات سرپیچی کنند، مطابق کود جزا و به هزار افغانی جریمه نقدی خواهند شد و نیز در صورت مقاومت آنان در برابر نیروهای امنیتی، زندانی خواهند شد. او نگرانی شدید خود را نسبت به بی ‌پروایی مردم به رعایت محدودیت ‌ها ابراز کرده و گفته هنوز هم بسیاری از شهروندان به زندگی عادی خود ادامه می ‌دهند.

با این حال، وزارت صحت عامه از نیروهای امنیتی می خواهد حین عملی سازی محدودیت گشت و گذار در شهر ها بیماران شفاخانه رو را استثنا قرار دهند.

با این حال، والی ننگرهار می گوید که شماری از مقام ها و اعضای شورای ملی مانع قرنطین شدن خانواده هایی می شوند که از پاکستان وارد کشور شده اند. این در حالیست که به هدف پیش گیری از شیوع ویروس کرونا در ولایت ننگرهار، خیمه های مجهز برای قرنطین کردن کسانی که از پاکستان وارد کشور می شوند در منطقه تورخم آماده شده است. اما شاه محمود میاخیل والی ننگرهار می گوید که شماری از مقام های و اعضای شورای ملی از او خواسته اند تا اعضای خانواده های شان که از آن سو مرز می آیند، نباید قرنطین شوند. آقای گفته این درخواست ها پذیرفتنی نیست.