دولت پاکستان اعلام کرده است که پس از گفتگو با دولت افغانستان، اجازه انتقال تمام اموال تاجران افغانستان را به این کشور، صادر کرده است. پاکستان گفته که پس از گفتگو با دولت افغانستان به این توافق رسیده، که تمام اموال تاجران افغانستان که در بندر کراچی و یا در گذرگاه‌ های تورخم و چمن […]

دولت پاکستان اعلام کرده است که پس از گفتگو با دولت افغانستان، اجازه انتقال تمام اموال تاجران افغانستان را به این کشور، صادر کرده است. پاکستان گفته که پس از گفتگو با دولت افغانستان به این توافق رسیده، که تمام اموال تاجران افغانستان که در بندر کراچی و یا در گذرگاه‌ های تورخم و چمن از بیشتر از ده روز به این طرف متوقف اند اجازه ورود به افغانستان داده شود. دو روز پیش دولت پاکستان فقط اجازه انتقال اموال خوراکی و دارو را به افغانستان صادر کرده بود. پاکستان گفته که برای رانندگان و صاحبان اموال تجاری افغانستان نیز تدابیر صحی ضروری را روی دست گرفته است. پاکستان بیش از دو هفته پیش گذرگاه‌ های مرزی با افغانستان را به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مسدود کرده بود.