سفارت امریکا خواستار قطع فوری جنگ و وصل شدن دوباره برق کابل شده است.این سفارت دیروز در حساب توییتر خود نوشت که تخریب زیربناها و جلوگیری از خدمات اساسی به افغان ‌های بی‌ گناه زیان می ‌رساند. در ادامه این تویت آمده است، در حالی که ویروس کرونا همه را تهدید می‌کند،‌ این چنین حمله‌ […]

سفارت امریکا خواستار قطع فوری جنگ و وصل شدن دوباره برق کابل شده است.این سفارت دیروز در حساب توییتر خود نوشت که تخریب زیربناها و جلوگیری از خدمات اساسی به افغان ‌های بی‌ گناه زیان می ‌رساند. در ادامه این تویت آمده است، در حالی که ویروس کرونا همه را تهدید می‌کند،‌ این چنین حمله‌ ها توجیه ندارد. شرکت برق افغانستان گفته است که گروه طالبان اجازه وصل کردن برق ازبیکستان به کابل را نداده ‌است.