وزارت امور از کشف بیش از پنجاه کیلوگرام مواد مخدر از ننگرهار خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این مقدار مواد مخدر در سه عملیات جداگانه روز گذشته، کشف شده است. این مقدار مواد مخدر شامل؛ دوازده کیلوگرام هیرویین، نه کیلوگرام امفی تامین و سی کیلوگرام چرس است که از […]

وزارت امور از کشف بیش از پنجاه کیلوگرام مواد مخدر از ننگرهار خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این مقدار مواد مخدر در سه عملیات جداگانه روز گذشته، کشف شده است. این مقدار مواد مخدر شامل؛ دوازده کیلوگرام هیرویین، نه کیلوگرام امفی تامین و سی کیلوگرام چرس است که از مربوطات ناحیه نهم و ولسوالی سرخرود این ولایت کشف و ضبط شده است. شش تن در پیوند به نگهداری این مقدار مواد مخدر بازداشت شده اند.