به دنبال ثبت دو مورد ابتلا به ویروس کرونا در ولایت پکتیا، قول اردوی دوصدو سه تندر اعلام کرده است که تمامی قرارگاه‌ ها و گارنیزیون متعلق به این قول اردو قرنطین شده و ورود افراد به آن ممنوع است. در یک خبرنامه ‌ای این قول اردو از باشندگان پکتیا، نیروهای امنیتی و مهمانانش خواسته […]

به دنبال ثبت دو مورد ابتلا به ویروس کرونا در ولایت پکتیا، قول اردوی دوصدو سه تندر اعلام کرده است که تمامی قرارگاه‌ ها و گارنیزیون متعلق به این قول اردو قرنطین شده و ورود افراد به آن ممنوع است. در یک خبرنامه ‌ای این قول اردو از باشندگان پکتیا، نیروهای امنیتی و مهمانانش خواسته است که سر از روز جمعه از ورود به این قول اردو خودداری کنند. شفاخانه‌ این قول اردو به روی زخمیان نظامی و غیرنظامی باز است و از حکم قرنطین مستثنا قرار داده شده است. مسوولان محلی ولایت پکتیا می گویند دو زنی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌ اند، به تازگی از ایران به شهر گردیز مرکز پکتیا، بازگشته ‌اند.