درپی حمله تهاجمی افراد وابسته به گروه طالبان بر کاروان نظامیان کشور در غزنی هفت هراس افگن کشته شده اند. در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که طالبان روز گذشته در ولسوالی واغز این ولایت بالای کاروان نظامیان کشور حمله کردند. خبرنامه می افزاید که این حمله عقب زده شده و درپی آن […]

درپی حمله تهاجمی افراد وابسته به گروه طالبان بر کاروان نظامیان کشور در غزنی هفت هراس افگن کشته شده اند. در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که طالبان روز گذشته در ولسوالی واغز این ولایت بالای کاروان نظامیان کشور حمله کردند. خبرنامه می افزاید که این حمله عقب زده شده و درپی آن به نظامیان کشور آسیبی نرسیده است.