دفتر بانک جهانی در افغانستان اعلام کرده است که این بانک کمک بیش از صد میلیون دالری خود را برای مقابله با ویروس کرونا و تقویت بخش صحی افغانستان تصویب کرده است. قرار است این کمک مالی در راستای مقابله تا تهدید ناشی از ویروس کرونا در افغانستان و آمادگی‌ های بخش صحت کشور برای […]

دفتر بانک جهانی در افغانستان اعلام کرده است که این بانک کمک بیش از صد میلیون دالری خود را برای مقابله با ویروس کرونا و تقویت بخش صحی افغانستان تصویب کرده است. قرار است این کمک مالی در راستای مقابله تا تهدید ناشی از ویروس کرونا در افغانستان و آمادگی‌ های بخش صحت کشور برای مبارزه با این پدیده به مصرف برسد. رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است که بانک جهانی در شرایط دشوار کنونی متعهد به حمایت افغانستان است.

بانک جهانی یک بسته کمکی به ارزش صد اعشاریه چهار میلیون دالری خود را برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان تصویب کرده است. این بانک روز جمعه، با نشر خبرنامه‌ ای اعلام کرده است که این کمک بلاعوض است و از آن برای تقویت نظام صحی افغانستان به هدف مبارزه با ویروس کرونا در سی و چهار ولایت به مصرف می ‌رسد.

در خبرنامه این نهاد امده است: این بسته کمک اضطراری روند ارایه خدمات صحی را در سی و چهار ولایت کشور را بیشتر از پیش تقویت خواهد کرد تا شیوع ویروس کرونا را در افغانستان بطی ساخته و در صورت افزایش بی سابقه در تقاضا، خدمات بهتر صحی برای مردم افغانستان ارایه شود.

طبق اعلام بانک جهانی، کمک جدید این نهاد به افغانستان برای حمایت از ارایه خدمات صحی به افراد مبتلا به ویروس کرونا، افغانستانی ‌های در معرض خطر ابتلا، داکتران و تمامی کارکنان خدمات صحی، شفاخانه‌ ها، لابراتورها و ادارات ملی صحی به مصرف خواهد رسید.

بانک جهانی گفته است که نزده اعشاریه چهار میلیون دالر از کمک تصویب ‌شده به افغانستان، از کمک‌ های اضطراری بانک جهانی و هشتاد و یک میلیون دیگر آن از سوی اداره توسعه بین ‌المللی این بانک فراهم شود. براساس اعلام بانک جهانی، کمک تازه‌ این نهاد از سوی وزارت صحت عامه با حمایت نهادهای سازمان ملل متحد و نهادهای غیردولتی برای مبارزه با ویروس کرونا مصرف خواهد شد. هنرالی کرالی، رییس دفتر گروپ بانک جهانی در افغانستان گفته است که بانک جهانی در شرایط دشوار کنونی متعهد به حمایت افغانستان است.

رییس بانک جهانی در افغانستان گفت: بانک جهانی متعهد است که در شرایط دشوار کنونی در کنار دولت و مردم افغانستان قرار گرفته و از تمامی تلاش ‌ها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا حمایت کند.

او ابراز امیدواری کرده است که با فراهم ‌سازی کمک تازه بانک جهانی، سیستم صحی افغانستان تقویت شود تا به این ترتیب از گسترش ویروس کرونا جلوگیری شود.

این در حالیست که دولت افغانستان پانزده میلیون دالر را از بودجه خود برای مبارزه با ویروس کرونا در نظر گرفته است. ده میلیون دالر دیگر به صورت احتیاطی برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته است.