گروه طالبان اعلام کرده است که آماده است در صورتی که در مناطق تحت کنترول شان ویروس کرونا شیوع کند، در آن مناطق آتش ‌بس اعلام کند. ذبیح‌ الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان گفته است در مناطقی که تحت کنترول این گروه است، اگر ویروس کرونا شیوع کند، جنگ را متوقف می کنند. این اظهارات […]

گروه طالبان اعلام کرده است که آماده است در صورتی که در مناطق تحت کنترول شان ویروس کرونا شیوع کند، در آن مناطق آتش ‌بس اعلام کند. ذبیح‌ الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان گفته است در مناطقی که تحت کنترول این گروه است، اگر ویروس کرونا شیوع کند، جنگ را متوقف می کنند. این اظهارات پس از آن صورت می‌ گیرد که اخیرا شورای امنیت سازمان ملل متحد از طرف های درگیر در افغانستان خواست تا هرچه زودتر اقدامات جنگی را توقف داده و به تهدید ویروس کرونا  رسیدگی کنند. در همین حال، وزارت صحت عامه از موقف طالبان مبنی بر توقف جنگ در صورت شیوع ویروس کرونا در مناطق تحت تسلط شان، استقبال کرده است.