شمار قربانیان شیوع بیماری کووید- نزده در کشورهای مختلف جهان از مرز چهل و هشت هزار تن گذشته است. تاکنون نزدیک به نه صد و پنجاه هزار تن در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شده اند. از این تعداد وضعیت بیش از دوصد هزار تن بهبود یافته است. با این حال، رییس سازمان جهانی […]

شمار قربانیان شیوع بیماری کووید- نزده در کشورهای مختلف جهان از مرز چهل و هشت هزار تن گذشته است. تاکنون نزدیک به نه صد و پنجاه هزار تن در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شده اند. از این تعداد وضعیت بیش از دوصد هزار تن بهبود یافته است. با این حال، رییس سازمان جهانی صحت از افزایش استثنایی آمار مبتلایان به بیماری کووید- نزده ابراز نگرانی کرده است.

براساس آخرین آمار های جهانی از مبتلایان و قربانیان ویروس کورنا که در روز پنجشنبه گزارش شده است، تاکنون نزدیک به نه صد و پنجاه هزار تن در سراسر جهان به بیماری کووید- نزده مبتلا شده اند. از این میان بیش از چهل و هشت هزار تن جان خود را بر اثر این ویروس از دست داده اند. در این میان، بیش از دوصد هزار تن نیز بهبود یافته اند. براساس آخرین گزارشها، شمار جان باختگان در ایتالیا تاکنون بیش از سیزده هزار و یکصد و پنجاه تن و شمار مبتلایان به بیش از یکصد و ده هزار تن رسیده است. پس از ایتالیا، اسپانیا دومین کشوریست که در آن تاکنون بیش از نه هزار و سه صد تن جان خود را بر اثر ویروس کرونا از دست داده اند، اما شماری مبتلایان در این کشور به بیش از یکصد و چهار هزار تن رسیده است. پس از ایتالیا و اسپانیا، امریکا با مرگ بیش از پنج هزار و یکصد تن، فرانسه با مرگ چهار هزار و چهل تن ، چین و ایران به طور جدا گانه با مرگ بیش از سه هزار تن، بریتانیا با مرگ بیش از دوهزار و سه صد تن و آلمان با مرگ بیش از نه صد و هفتاد تن از جمله دیگر کشورهای اند که بیشترین آمار جان باخته گان بر اثر ویروس کرونا را به ثبت رسانده اند.

با این همه، امریکا یگانه کشوری است که تاکنون بیش از دوصد و پانزده تن از مبتلایان به بیماری کووید نزده را به ثبت رسانده است. این در حالیست که منطقه “جیا” در مرکز چین به دلیل شناسایی موارد تازه ویروس کرونا قرنطین شده است. از سویی هم رییس سازمان جهانی صحت از افزایش استثنایی آمار مبتلایان به بیماری کووید- نزده در سراسر جهان ابراز نگرانی کرده است.