وزارت امور داخله اعلام کرده است که به پولیس دستور داده تا مرکز و نواحی مختلف شهر کابل را دواپاشی و ضدعفونی کند. در یک خبرنامه این وزارت امده است که روند دواپاشی شهر کابل توسط نیروهای امنیتی آغاز شده است. در خبرنامه آمده است که بر اساس این دستور، پولیس کابل و تمام منسوبان […]

وزارت امور داخله اعلام کرده است که به پولیس دستور داده تا مرکز و نواحی مختلف شهر کابل را دواپاشی و ضدعفونی کند. در یک خبرنامه این وزارت امده است که روند دواپاشی شهر کابل توسط نیروهای امنیتی آغاز شده است. در خبرنامه آمده است که بر اساس این دستور، پولیس کابل و تمام منسوبان بخش آتش نشانی را با بیست عراده واسطه نقلیه دواپاش، مجهز با تمام امکانات به خاطر ضدعفونی‌سازی محلات شهر کابل آماده کرده است. خبرنامه می افزاید تیم آتش نشانی با همکاری شهرداری کابل، کارشان را در نقاط مختلف شهر کابل آغاز کرده اند و این روند همه روزه ادامه پیدا خواهد کرد.