دبیرکل سازمان ملل، ویروس کرونا را بزرگترین چالش بشر از زمان جنگ جهانی دوم خوانده است. او همچنان خواهان واکنش هماهنگ و فوری برای فرونشاندن شیوع و همه گیری این بیماری شده است. از سویی هم رییس جمهور امریکا گفته است که ممکن یکصد و تا دوصد و چهل هزار امریکایی بر اثر ویروس کرونا […]

دبیرکل سازمان ملل، ویروس کرونا را بزرگترین چالش بشر از زمان جنگ جهانی دوم خوانده است. او همچنان خواهان واکنش هماهنگ و فوری برای فرونشاندن شیوع و همه گیری این بیماری شده است. از سویی هم رییس جمهور امریکا گفته است که ممکن یکصد و تا دوصد و چهل هزار امریکایی بر اثر ویروس کرونا جان شان را از دست دهند. این در حالیست که بیش از هشتصد و شصت هزار تن در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا و بیش از سی و چهار هزار تن جان خود را از دست داده اند.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است که شیوع ویروس کرونا بزرگترین چالش بشر از زمان جنگ جهانی دوم است. او گفته است که همه گیری این ویروس می تواند باعث رکودی شود که همانند آن در دوره اخیر دیده نشده است.

وی گفت: بیماری ویروس جدید کرونا به بنیاد جوامع حمله می کند، و به قیمت جان و امرار معاش مردم تمام می شود. کووید- نزده بزرگترین آزمونی است که از زمان شکل گیری سازمان ملل متحد با آن رو به رو بوده ایم.

دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار واکنش هماهنگ و فوری صحی برای فرونشاندن شیوع و پایان همه گیری جهانی ویروس کرونا شده است. او از کشورهای صنعتی خواست تا به کشورهای کمتر توسعه یافته کمک کنند. این در حالیست که یک گزارش سازمان ملل تخمین زده است که تا بیست و پنج میلیون تن در جهان در اثر این بحران کارشان را از دست خواهند داد.

از سویی هم دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا دو هفته پیشرو را برای مردم امریکا بسیار خطرناک توصیف کرده و از احتمال جان باختن یکصد و تا دوصد و چهل هزار امریکا بر اثر ویروس کرونا خبر داده است.

رییس جمهور امریکا گفت: پیش‌بینی که کارشناسان ارایه کرده ‌اند، ممکن است یکصد تا دوصد و چهل هزار امریکایی جان خود را بر اثر بیماری کووید- نزده از دست دهند. دو هفته پیشرو برای مردم امریکا بسیار بسیار خطرناک است، اما امیدوارم که با رعایت هشدارها از سوی مردم امریکا، این پیش ‌بینی ‌ها به واقعیت بدل نشود.

این سخنان رییس جمهور امریکا در حالی بیان شده است که تنها در روز سه شنبه هفته روان هشتصد و شصت و پنج تن در پی ابتلا به این بیماری جان خود را در امریکا از دست دادند. براساس گزارشها، شمار کلی قربانیان ویروس کرونا در این کشور از مرز سه هزار و چهار صد تن گذشته است و شماری مبتلایان به ویروس کرونا نیز به بیش از یکصد و هشتاد و هشت هزار تن رسیده است.