شمار جان باختگان درپی مبتلا شدن به ویروس کرونا در کل جهان تاکنون از سی و چهار هزار و شمار مبتلایان از هفتصد و بیست و سه هزار تن فراتر رفته است. از این تعداد، تاکنون بیش از یکصد و پنجاه و دو هزار تن بهبود یافته است. این در حالیست که ایتالیا با مرگ […]

شمار جان باختگان درپی مبتلا شدن به ویروس کرونا در کل جهان تاکنون از سی و چهار هزار و شمار مبتلایان از هفتصد و بیست و سه هزار تن فراتر رفته است. از این تعداد، تاکنون بیش از یکصد و پنجاه و دو هزار تن بهبود یافته است. این در حالیست که ایتالیا با مرگ بیش از ده هزار و هفتصدو هفتاد تن در صدر کشورهای قرار گرفته است که بیشترین موراد مرگ بر اثر ویروس کرونا را به ثبت رسانده است. اما از سویی دیگر امریکا یگانه کشوری است که بیش از یکصد و بیست و چهار هزار مورد مبتلا به ویروس کرونا را تاکنون به ثبت رسانده است. دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا گفته است که ویروس کرونا می تواند جان یکصد هزار تا دوصد هزار تن را در امریکا بگیرد.