سفارت افغانستان در تهران می گوید که حدود پنجاه تن از شهروندان مهاجر کشور در ایران درپی مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باخته اند. مسوول بخش مهاجران سفارت افغانستان در تهران گفته است که این رقم توسط نزدیگان افراد جان باخته در اختیار این سفارت قرار گرفته است. این مسوول سفارت افغانستان در تهران […]

سفارت افغانستان در تهران می گوید که حدود پنجاه تن از شهروندان مهاجر کشور در ایران درپی مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باخته اند. مسوول بخش مهاجران سفارت افغانستان در تهران گفته است که این رقم توسط نزدیگان افراد جان باخته در اختیار این سفارت قرار گرفته است. این مسوول سفارت افغانستان در تهران همچنان می گوید که شمار مهاجران بازگشت کننده به حدود دوهزار و پنج صد در روز کاهش یافته است.

سفارت افغانستان در تهران گفته است که بنا به معلوماتی که به بخش مهاجران این سفارت رسیده است، حد اقل پنجاه مهاجر افغانستان در ایران براثر مبتلا شدن به ویروس کرونا درگذشته ‌اند. ابراهیم حجازی، مسوول امور مهاجران در سفارت افغانستان در تهران عصر گفته است که شمار جان باختگان شهروندان افغانستان در ایران توسط نزدیکان افراد جان باخته در اختیار بخش مهاجران سفارت افغانستان در تهران قرار گرفته است. سفارت افغانستان در تهران این رقم را تا زمان دستیابی به اسناد درست، رسمی و مستند تایید نمی‌ کند. آقای حجازی می ‌گوید با وجود درخواست سفارت افغانستان در تهران، مسوولان وزارت بهداشت و درمان ایران آمار رسمی از شمار مبتلایان جان باخته مهاجران افغانستان مقیم ایران ارایه نکردند.

با این حال، موج بازگشت مهاجران افغانستان از ایران سبب نگرانی از شیوع کرونا در افغانستان شده است. آقای حجازی گفته که این موج بازگشت تا حدود روزانه دوهزار و پنجصد تن کاهش پیدا کرده است. او افزوده که روند اخراج اجباری افغان‌ های فاقد مدارک اقامتی “در روزهای اخیر به صفر” رسیده است. آقای حجازی می ‌گوید که “تبعیض” در زمینه مراقبت ها از مهاجران افغانستان در ایران وجود ندارد. مسوول امور مهاجران سفارت افغانستان در ایران تاکید می ‌کند که کادر درمانی در ایران “زحمات قابل قدر” انجام می ‌دهند.