وزیر صحت عامه می ‌گوید که سرعت بروکراسی در ادارات دولتی نسبت به سرعت انتشار ویروس کرونا در کشور کند است. وزیر صحت عامه هنگام افتتاح یک مرکز تشخیص ویروس کرونا در کابل به صورت تلویحی از کندی اجراات حکومتی و دست‌ وپاگیر بودن بروکراسی و قوانین انتقاد کرد. وزیر صحت عامه تاکید کرد که […]

وزیر صحت عامه می ‌گوید که سرعت بروکراسی در ادارات دولتی نسبت به سرعت انتشار ویروس کرونا در کشور کند است. وزیر صحت عامه هنگام افتتاح یک مرکز تشخیص ویروس کرونا در کابل به صورت تلویحی از کندی اجراات حکومتی و دست‌ وپاگیر بودن بروکراسی و قوانین انتقاد کرد. وزیر صحت عامه تاکید کرد که باید اجراآت حکومتی نسبت به سرعت انتشار ویروس کرونا، سریع باشد.

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه هنگام افتتاح یک مرکز تشخیص ویروس کرونا در کابل از کندی اجراات حکومتی و دست‌ وپاگیر بودن بروکراسی و قوانین انتقاد کرد و گفت که باید اجراآت حکومتی نسبت به سرعت انتشار ویروس کرونا، سریع باشد. وزیر صحت عامه برخی از اقدامات در ادارات را برای جلوگیری از فساد مهم خواند، اما افزود که در شرایط کنونی  برای او به عنوان وزیر صحت عامه حفظ جان شهروندان کشور مهم است. وی از تمام شهروندان کشور خواست که در این زمان بحث حساب ‌گیری را کنار بگذارند و برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دست همکاری بدهند.

به گفته او، تاکنون پول نقد در اختیار هیچ کسی قرار نگرفته و هیچ نوع فساد نیز صورت نگرفته است. وی همچنان گفت که یک مقدار پول به مستوفیت‌ ولایت ‌ها انتقال یافته است.

وزیر صحت عامه از رسانه ‌ها خواست که به تبلیغات در مورد موجودیت فساد دامن نزند، زیرا به گفته او، این سروصداها سبب می‌شود تا تیم صحی با اطمینان عمل نکنند.

وی همچنان تاکید کرد که در حال حاضر فساد و دزدی به دردی هیچ کسی نمی‌خورد و باید اولویت کنونی حفظ جان باشد.

او هرچند گفت که قانون‌ تدارکات منظوری پول از منبع واحد را اجازه داده است، اما شخص او و رییسان صحت عامه می ‌ترسند که مبادا کسی در آینده دامن ‌گیرشان شوند.

وزیر صحت عامه گفت که تلاش برای جلب کمک‌های بین‌المللی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا جریان دارد و در این مورد تعهد نیز صورت گرفته است.

حکومت پانزده میلیون دالر را برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا تخصیص داده است. هم‌چنان ده میلیون دالر به صورت احتیاطی درنظر گرفته است.