ستاد کل ارتش کره ‌جنوبی با تایید این موضوع، اعلام کرده است که دو پرتاب کوتاه برد از منطقه ساحلی وونسان شلیک شد که برد آن ‌ها دو صدو سی کیلومتر و ارتفاع این پرتاب ‌ها از سطح زمین سی کیلومتر بوده است. وزارت دفاع جاپان نیز گفته که احتمالا پرتاب ‌ها، موشک ‌های بالستیک […]

ستاد کل ارتش کره ‌جنوبی با تایید این موضوع، اعلام کرده است که دو پرتاب کوتاه برد از منطقه ساحلی وونسان شلیک شد که برد آن ‌ها دو صدو سی کیلومتر و ارتفاع این پرتاب ‌ها از سطح زمین سی کیلومتر بوده است.

وزارت دفاع جاپان نیز گفته که احتمالا پرتاب ‌ها، موشک ‌های بالستیک باشند. براساس گزارش رویترز، موشک ‌های شلیک شده، هشتمین و نهمین پرتاب ‌هایی است که در چهار دوره آزمایش موشکی کره ‌شمالی در ماه مارچ شلیک شدند. کوریای شمالی در این باره چیزی نگفته است.