درپی درگیری میان نظامیان و هراس افگنان روز گذشته در ساحه حوزه دوم امنیتی ولایت کندز، سه هراس افگن کشته شده اند و سه تن دیگر آنان زخم برداشته اند. خبرنامه می افزاید که در این درگیری به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده و یک میل سلاح سنگین هراس افگنان به دست این نیروها آمده است.

درپی درگیری میان نظامیان و هراس افگنان روز گذشته در ساحه حوزه دوم امنیتی ولایت کندز، سه هراس افگن کشته شده اند و سه تن دیگر آنان زخم برداشته اند.

خبرنامه می افزاید که در این درگیری به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده و یک میل سلاح سنگین هراس افگنان به دست این نیروها آمده است.