پلیس بغلان از تطبیق واکسین های پنج گانه بالای بیش از سه هزار پرسونل فرماندهی پلیس این ولایت خبر داده است. داکتر گل محمد وفا متخصص داخله آمریت صحی فرماندهی پلیس بغلان می گوید که این واکسین ها برای جلوگیری و مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا تطبیق شده است. وی همچنان می گوید که برای […]

پلیس بغلان از تطبیق واکسین های پنج گانه بالای بیش از سه هزار پرسونل فرماندهی پلیس این ولایت خبر داده است.

داکتر گل محمد وفا متخصص داخله آمریت صحی فرماندهی پلیس بغلان می گوید که این واکسین ها برای جلوگیری و مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا تطبیق شده است. وی همچنان می گوید که برای منسوبان پلیس ماسک، دستکش، مواد ضد عفونی، و برگه های آگاهی دهی توزیع شده است.