اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواستار معافیت مالیات شرکت های وارد کننده مواد خوراکی شد اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور خواهان معافیت گمرگی و مالیات شرکت های تجاری گندم از سوی حکومت شده است. مسوولان این اتاق می گویند که باعملی شدن این خواست، نرخ آرد در کشور کاهش خواهد یافت. اتاق تجارت و […]

اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواستار معافیت مالیات شرکت های وارد کننده مواد خوراکی شد

اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور خواهان معافیت گمرگی و مالیات شرکت های تجاری گندم از سوی حکومت شده است. مسوولان این اتاق می گویند که باعملی شدن این خواست، نرخ آرد در کشور کاهش خواهد یافت.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور برای کاهش قیمت آرد در کشور خواهان معافیت گمرکی و مالیاتی شرکت های تجاری گندم از سوی حکومت شده است. امین بابک سخنگوی این اتاق می گوید که با عملی شدن این خواست توسط حکومت، از یک طرف حجم واردات گندم به کشور افزایش می یابد و از جانب دیگر مقادیر گندم و آرد مورد نیاز مردم به قیمت مناسب در بازار ها عرضه خواهد شد.

در همین حال، شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می گوید طرحی را در پیوند به معافیت گمرکی و مالیاتی شرکت های وارداتی مواد اولیه در کشور تهیه کرده که به زودی به کابینه ارایه خواهد شد.

با گسترش ویروس کرونا در کشور بهای مواد اولیه با گذشت هر روز افزایش پیدا می کند و این مساله سبب نگرانی شهروندان کشور شده است. باشندگان کابل از  حکومت می خواهند که جلو افزایش قیمت ها را بگیرد.

در این میان بهای ماسک و شوینده های ضد عفونی کننده به گونه سرسام آور در بازارهای کشور افزایش یافته است. چنانکه یک بسته ماسک که قیمت آن در گذشته چهل افغانی بود، اکنون بهای آن از دوصد افغانی تا یکهزار افغانی رسیده است و بیشتر مردم توان خرید آن را ندارند.