در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که طالبان روز گذشته تصمیم حمله بر بخش هایی از ولسوالی شهرک این ولایت را داشتند. خبرنامه می افزاید که نیروهای امنیتی کشور پس از آگاهی از این تصمیم، با پشتیبانی قوای هوایی، در چارچوب حالت دفاع فعال به جلوگیری از این حمله اقدام کردند که در […]

در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که طالبان روز گذشته تصمیم حمله بر بخش هایی از ولسوالی شهرک این ولایت را داشتند.

خبرنامه می افزاید که نیروهای امنیتی کشور پس از آگاهی از این تصمیم، با پشتیبانی قوای هوایی، در چارچوب حالت دفاع فعال به جلوگیری از این حمله اقدام کردند که در نتیجه آن سیزده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شده اند.