در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که پلیس پکتیا سه حلقه ماین را از مربوطات حوزه پنجم این ولایت کشف و از انفجار آن جلوگیری کرده است. خبرنامه می افزاید که همچنان دو حلقه ماین جاسازی شده در شاهراه عمومی ولایت زابل، از سوی پلیس کشف و خنثا شده است. این ماین ها از […]

در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که پلیس پکتیا سه حلقه ماین را از مربوطات حوزه پنجم این ولایت کشف و از انفجار آن جلوگیری کرده است.

خبرنامه می افزاید که همچنان دو حلقه ماین جاسازی شده در شاهراه عمومی ولایت زابل، از سوی پلیس کشف و خنثا شده است. این ماین ها از سوی طالبان برای هدف قرار دادن غیرنظامیان در جاده های عمومی جاسازی شده بود.