دبیرکل سازمان ملل متحد، با عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول تلفنی گفتگو کرده است. در یک خبرنامه قصر سپیدار آمده است که، دبیرکل سازمان ملل متحد در این تماس تلفنی درباره مبارزه با ویروس کرونا و حل زود هنگام بحران سیاسی افغانستان صحبت کرده است. خبرنامه می افزاید که دبیرکل سازمان ملل متحد […]

دبیرکل سازمان ملل متحد، با عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول تلفنی گفتگو کرده است. در یک خبرنامه قصر سپیدار آمده است که، دبیرکل سازمان ملل متحد در این تماس تلفنی درباره مبارزه با ویروس کرونا و حل زود هنگام بحران سیاسی افغانستان صحبت کرده است. خبرنامه می افزاید که دبیرکل سازمان ملل متحد از برگشت بی سابقه مهاجران افغانستان از ایران نگرانی کرده و گفته است که این سازمان در زمینه مبارزه با کرونا افغانستان را کمک می کند. طبق اعلام سپیدار، آقای عبدالله آمادگی خود را برای سهم‌گیری در حل بحران سیاسی ابراز کرده است.