رهبران گروه بیست اقتصاد بزرگ جهان تصمیم گرفتند برای مقابله با ضررهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، پنج تریلیون دالر به اقتصاد جهانی تزریق کنند و برای غلبه برهمه ‌گیری جهانی کرونا از هیچ اقدامی خودداری نکنند. رهبران گروه بیست اقتصاد بزرگ جهان پس از همه گیری ویروس کرونا به کشورهای شان، اکنون تصمیم […]

رهبران گروه بیست اقتصاد بزرگ جهان تصمیم گرفتند برای مقابله با ضررهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، پنج تریلیون دالر به اقتصاد جهانی تزریق کنند و برای غلبه برهمه ‌گیری جهانی کرونا از هیچ اقدامی خودداری نکنند.

رهبران گروه بیست اقتصاد بزرگ جهان پس از همه گیری ویروس کرونا به کشورهای شان، اکنون تصمیم واریز کردن پنج تریلیون دالر به اقتصاد جهانی مبنی بر مقابله به ضررهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را گرفته اند. آنان گفته اند برای غلبه بر همه گیری این ویروس از هیچ اقدامی دریغ نخواهند کرد. در این جلسه که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده است، رهبران گروه بیست تاکید کردند که کمک مالی این گروه به هدف جلوگیری از تبعات منفی اقتصادی، و اجتماعی ناشی از شیوع کرونا صورت می‌گیرد.

در همین حال، موسسه درجه‌ بندی مالی مودی تخمین زده است که امسال در نتیجه شیوع ویروس کرونا، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو گروه بیست، در حدود نیم درصد کاهش یابد.

جلسه گروه بیست در حالی برگزار شد که این گروه به دلیل واکنش کُند، در قبال شیوع  ویروس کرونا تحت انتقاد قرار دارد. با افزایش نگرانی‌ ها در مورد ناتوانی مالی کشورهای فقیر در کنترول شیوع کرونا، سران گروه بیست اعلام کردند که برای تهیه یک بسته حمایتی قوی از کشورهای درحال توسعه، با نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول همکاری لازم را انجام خواهند داد.

این در حالیست که کشورهای گروه بیست، در حال حاضر به شدت درگیر بحران‌ های داخلی ناشی از شیوع کرونا استند.