وزارت صحت عامه اعلام کرده است که از مجموع هشتاد تن مبتلا به ویروس کرونا که تاکنون در چهارده ولایت کشور شناسایی شده ‌اند، پنج تن آنان کارمندان صحی استند. یک کارمند صحی در ولایت کندهار و چهار تن دیگر در هرات به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. روز چهارشنبه وزارت صحت عامه اعلام کرد که […]

وزارت صحت عامه اعلام کرده است که از مجموع هشتاد تن مبتلا به ویروس کرونا که تاکنون در چهارده ولایت کشور شناسایی شده ‌اند، پنج تن آنان کارمندان صحی استند. یک کارمند صحی در ولایت کندهار و چهار تن دیگر در هرات به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

روز چهارشنبه وزارت صحت عامه اعلام کرد که ویروس کرونا وارد اجتماعی افغانستان شده و این ویروس گردشگری اجتماعی را در کشور آغاز کرده است. فدامحمد پیکان، معین وزارت صحت عامه، در نشست خبری در کابل گفت که از مجموع هشتا نفری که تاکنون به ویروس کرونا مبتلا شناسایی شده‌ا ند، بیست و هشت تن سابقه سفر به ایران را نداشته‌ اند. بیست و سه تن در هرات و پنج تن در دیگر ولایت‌ها از کسانی‌اند که به دلیل تماس با افراد آلوده به کرونا، به این ویروس مصاب شده‌اند. وی همچنان تاکید می کند که ابتلای افرادی که به ایران سابقه سفر نداشته ‌اند نشان می ‌دهد که ویروس کرونا در کشور وارد مرحله گردش اجتماعی شده است.

معین وزارت صحت عامه همچنان می گوید که تاکنون از بیست و نه ولایت موارد مشکوکی از ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده‌ اند. او احتمال موجودیت افراد بیش ‌تر مبتلا به ویروس کرونا را رد نمی کند و می گوید که برای وزارت صحت عامه نتایج آزمایش‌ های لابراتواری مهم است. به گفته وی، از مجموع هشتاد تن مبتلا به ویروس کرونا که تاکنون در چهارده ولایت کشور شناسایی شده ‌اند، پنج تن آنان کارمندان صحی استند.

درهمین حال، عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول از مردم خواست که به توصیه‌های صحی عمل کنند و در صورتی که از کشورهای درگیر ویروس کرونا به کشور باز می‌گردند، برای چهارده روز در خانه قرنطین شوند.

افغانستان تاکنون دو رویداد فوتی ناشی از ویروس کرونا دارد و نیز دو تن تاکنون بهبود یافته‌اند. یک پیش‌بینی وزارت صحت عامه که براساس معیارهای سازمان صحی جهان صورت گرفته است، نشان می‌دهد که ممکن بیست و پنج میلیون تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شوند. از این میان  احتمال مرگ یکصد و ده هزار تن نیز متصور است.