مجلس سنای آمریکا برای جبران حداکثری تبعات مخرب بحران ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا بر اقتصاد این کشور، یک بسته حمایتی دو تریلیون دالری را تصویب کرده است. این بسته همچنان برای کمک به شهروندان و شرکت های زیان دیده گفته شده که در مجلس سنای این کشور به تصویب رسید. این طرح که […]

مجلس سنای آمریکا برای جبران حداکثری تبعات مخرب بحران ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا بر اقتصاد این کشور، یک بسته حمایتی دو تریلیون دالری را تصویب کرده است.

این بسته همچنان برای کمک به شهروندان و شرکت های زیان دیده گفته شده که در مجلس سنای این کشور به تصویب رسید. این طرح که از آن به عنوان بزرگترین کمک دولتی در تاریخ معاصر آمریکا یاد می شود، پس از تصویب در سنا با نود وشش رای موافق و بدون رای مخالف و پیش از اجرایی شدن با امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا باید به تایید مجلس نمایندگان نیز برسد. جزئیات این بسته حمایتی هنوز به طور کامل اعلام نشده اما گفته می شود که تهیه تجهیزات پزشکی لازم برای مقابله با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنان اعطای کمک های نقدی به خانواده های آمریکایی که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته اند، از محورهای در نظر گرفته شده در این طرح است.