داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول می گوید که ارگ هیچ گونه انعطاف برای حل بحران سیاسی نشان نمی دهد. رییس جمهور حکومت همه شمول می گوید که ادامه بحران سیاسی به نفع مردم افغانستان نیست و تنها انعطاف پذیری دو جانب می ‌تواند این بحران را حل کند. داکتر عبدالله عبدالله رییس […]

داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول می گوید که ارگ هیچ گونه انعطاف برای حل بحران سیاسی نشان نمی دهد. رییس جمهور حکومت همه شمول می گوید که ادامه بحران سیاسی به نفع مردم افغانستان نیست و تنها انعطاف پذیری دو جانب می ‌تواند این بحران را حل کند.

داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول در پیوند به تنش های سیاسی کنفرانس مطبوعاتی دایر کرد. رییس جمهور حکومت همه شمول می گوید برای تامین منافع شخصی نه، بلکه برای پایان دادن به تقلب، تطبیق قانون و حق شهروندی در کنار مردم ایستاده و از حق مردم دفاع می کند.

عبدالله عبدالله با اشاره به تلاش‌ های حامد کرزی، استاد سیاف و سایر رهبران و نهادهای مختلف در کشور مبنی بر حل بحران سیاسی کشور می گوید دلیل این ‌که این تلاش ها تاکنون نتیجه نداده این است که یک طرف بر موضع خود پافشاری دارد و لج بازی می کند. آقای عبدالله همچنان می گوید که ادامه بحران سیاسی به هیچ وجه به نفع مردم افغانستان نیست و تنها انعطاف پذیری دو جانب می ‌تواند این بحران را حل کند.

این در حالیست که مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا در تازه ترین اظهارات خود گفته که نسبت به حل مشکل سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله خوشبین است و آنان اختلافات شان را به زودی حل خواهند کرد.