درپی درگیری میان طالبان و نظامیان کشور در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر دو فرد وابسته به گروه طالبان کشته شده اند و هشت تن دیگر آنان زخم برداشته اند. این درگیری ناوقت دیشب زمانی آغاز شد که طالبان بر ساختمان ولسوالی برکی برک حمله کردند. دیدار احمد لونگ سخنگوی والی لوگر می گوید که […]

درپی درگیری میان طالبان و نظامیان کشور در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر دو فرد وابسته به گروه طالبان کشته شده اند و هشت تن دیگر آنان زخم برداشته اند.

این درگیری ناوقت دیشب زمانی آغاز شد که طالبان بر ساختمان ولسوالی برکی برک حمله کردند. دیدار احمد لونگ سخنگوی والی لوگر می گوید که درپی این درگیری به نظامیان کشور آسیبی نرسیده است.