وزارت خارجه ایالات متحده با نشر یک اعلامیه گفته است که این تصمیم را از بهر ناتوانی سران افغانستان برای ایجاد یک حکومت همه شمول گرفته است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که این کشور از سیاسیون افغانستان ناامید شده است.  

وزارت خارجه ایالات متحده با نشر یک اعلامیه گفته است که این تصمیم را از بهر ناتوانی سران افغانستان برای ایجاد یک حکومت همه شمول گرفته است.

در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که این کشور از سیاسیون افغانستان ناامید شده است.