حمله تهاجمی افراد وابسته به گروه طالبان بر بخش هایی از ولایت کندهار دفع شده است. دفتر رسانه ای وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که روز گذشته طالبان در منطقه “گلوجان” در ولسوالی میوند این ولایت حمله کردند. خبرنامه می افزاید که درپی این حمله سه هراس افگن کشته شده اند […]

حمله تهاجمی افراد وابسته به گروه طالبان بر بخش هایی از ولایت کندهار دفع شده است.

دفتر رسانه ای وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که روز گذشته طالبان در منطقه “گلوجان” در ولسوالی میوند این ولایت حمله کردند. خبرنامه می افزاید که درپی این حمله سه هراس افگن کشته شده اند و چهار تن دیگر آنان زخم برداشته اند.