مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نتوانست تنش های سیاسی در کشور را حل کند. برایند سفر غیر منتظره پمپیو به کشور عدم حل تنش به میان آمده میان تیم آقای عبدالله و آقای غنی و کاهش کمک های یک ملیارد دالری به افغانستان بود. عامل پیچیده شدن هرچه بیشتر تنش های سیاسی در […]

مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نتوانست تنش های سیاسی در کشور را حل کند.

برایند سفر غیر منتظره پمپیو به کشور عدم حل تنش به میان آمده میان تیم آقای عبدالله و آقای غنی و کاهش کمک های یک ملیارد دالری به افغانستان بود. عامل پیچیده شدن هرچه بیشتر تنش های سیاسی در کشور که است؟