شماری از دست فروشان کابل می گویند که برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا، توصیه های صحی وزارت صحت عامه را جدی می گیرند. آنان از شهروندان کشور می خواهند که ویروس کرونا را جدی بگیرند. فیض علی در جاده های پایتخت دست فروشی می کند. می گوید که هنگام به سر کار […]

شماری از دست فروشان کابل می گویند که برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا، توصیه های صحی وزارت صحت عامه را جدی می گیرند. آنان از شهروندان کشور می خواهند که ویروس کرونا را جدی بگیرند.

فیض علی در جاده های پایتخت دست فروشی می کند. می گوید که هنگام به سر کار می آید به دست خود مایع ضد عفونی می زند و از دست کش و ماسک نیز استفاده می کند. فیض علی می گوید که نان آور یک خانواده هفت نفری است و در خانه کرایی زندگی می کند. روزانه تنها سه صد افغانی از فروش کریدیت کارت تلفن به دست می آورد. او تاکید می کند که از توصیه های صحی وزارت صحت عامه پیشتبانی می کند و این کار به معنای حفاظت از جان خود و دیگران است.

این درحالیست که در تازه ترین مورد سازمان صحی جهان از شیوع ویروس کرونا در افغانستان نگرانی کرده و از شهروندان کشور خواسته است که از تجمعات جلوگیری کرده و در مکان های عمومی تجمع نکنند.