ریاست جمهوری حکومت همه شمول در اعلامیه ای از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به افغانستان در شرایط بحران جهانی کرونا استقبال کرده است. در این اعلامیه از همکاری آمریکا برای مردم افغانستان وتلاش این کشور برای تامین صلح در افغانستان نیز ستاش شده و گفته شده است که این سفر فرصتی برای حل بحران […]

ریاست جمهوری حکومت همه شمول در اعلامیه ای از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به افغانستان در شرایط بحران جهانی کرونا استقبال کرده است.

در این اعلامیه از همکاری آمریکا برای مردم افغانستان وتلاش این کشور برای تامین صلح در افغانستان نیز ستاش شده و گفته شده است که این سفر فرصتی برای حل بحران موجود ایجاد کرد؛ اما از این فرصت استفاده خوب صورت نگرفت. در این اعلامیه رییس جمهور حکومت همه شمول به مردم افغانستان اطمینان داده است که راه حل مشکلات را در گفتگو و مذاکره می داند و تأمین صلح در کشور با حفظ سلامت و بی‌ طرفی کامل نیروهای امنیتی در هر شرایط برای حکومت همه شمول اولویت دارد.