کمک آمریکا برای بیماری کرونا دروغ بزرگ تاریخ است. حسن روحانی رییس جمهور ایران با بیان این مطلب گفته است که ایران در یک شرایط معمولی اقتصادی قرار ندارد. او تحریم های آمریکا علیه ایران را”ظالمانه، غیر قانونی و تروریستی” خوانده و گفته است که این تحریم ها در شرایط کنونی، مشکلات زیادی را برای […]

کمک آمریکا برای بیماری کرونا دروغ بزرگ تاریخ است. حسن روحانی رییس جمهور ایران با بیان این مطلب گفته است که ایران در یک شرایط معمولی اقتصادی قرار ندارد.

او تحریم های آمریکا علیه ایران را”ظالمانه، غیر قانونی و تروریستی” خوانده و گفته است که این تحریم ها در شرایط کنونی، مشکلات زیادی را برای کشورش ایجاد کرده است. آقای روحانی ادعای پیشنهاد کمک برای مقابله با کرونا را ازسوی آمریکا را دروغ بزرگ تاریخ عنوان کرده و گفته است که آمریکا با تحریم های خود بالای ایران، سرچشمه را بسته و اکنون یک گیلاس آب گِل آلود پیشنهاد می کند. رییس جمهور ایران افزوده است که آمریکا اگر می خواهد کمک کند، باید موانع و چالش هایی را که برسر راه فروش نفت ایران، چرخش بانکی و تامین مواد اولیه و داروی این کشور ایجاد کرده است بردارد.