صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که رویدادهای تروریستی اخیر در کشور پیام خوبی برای تأمین صلح در کشور ندارد. آقای ربانی با اشاره به حمله های تروریستی اخیر در ولایت زابل و شهادت رسیدن الیاس خان از فرماندهان پیشین جمعیت اسلامی در ولایت کاپیسا گفته است در شرایطی تلاش های صلح […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که رویدادهای تروریستی اخیر در کشور پیام خوبی برای تأمین صلح در کشور ندارد.

آقای ربانی با اشاره به حمله های تروریستی اخیر در ولایت زابل و شهادت رسیدن الیاس خان از فرماندهان پیشین جمعیت اسلامی در ولایت کاپیسا گفته است در شرایطی تلاش های صلح جریان دارد و گروه طالبان نیز توافقنامه ای را در این خصوص با آمریکا امضا کرده است، وقوع این گونه رویداد ها، نشانه ای از بی باوری گروه طالبان به صلح و نداشتن صداقت در این راستا است.